Trang Chủ / Chiến lược giao dịch (page 2)

Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 30/11

chien-luoc-giao-dich-vang

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold spot Intraday: under pressure. Pivot: 1196.00 Our preference: short positions below 1196.00 with targets at 1178.00 & 1171.00 in extension. Alternative scenario: above 1196.00 look for …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên mỹ ngày 29/11

chien-luoc-giao-dich-forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: under pressure. Pivot: 1.0640 Our preference: short positions below 1.0640 with targets at 1.0560 & 1.0540 in extension. Alternative scenario: above 1.0640 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên mỹ ngày 29/11

chien-luoc-giao-dich-vang

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold spot Intraday: turning down. Pivot: 1188.00 Our preference: short @ 1182.80 with targets @ 1178.00 & 1171.00 in extension. Alternative scenario: above 1188.00 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 29/11

chien-luoc-giao-dich-forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: under pressure. Pivot: 1.0640 Our preference: short positions below 1.0640 with targets at 1.0560 & 1.0540 in extension. Alternative scenario: above 1.0640 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 28/11

chien-luoc-giao-dich-vang

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold spot Intraday: further advance. Pivot: 1184.25 Our preference: long positions above 1184.25 with targets at 1202.70 & 1209.00 in extension. Alternative scenario: below 1184.25 look for …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên mỹ ngày 25/11

chien-luoc-giao-dich-forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: turning down. Pivot: 1.0685 Our preference: short positions below 1.0685 with targets at 1.0570 & 1.0540 in extension. Alternative scenario: above 1.0685 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên mỹ ngày 28/11

chien-luoc-giao-dich-vang

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold spot Intraday: further upside. Pivot: 1184.25 Our preference: long @ 1195.98 with targets @ 1202.70 & 1209.00 in extension. Alternative scenario: below 1184.25 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 28/11

chiến lược forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: towards 1.0660. Pivot: 1.0580 Our preference: long positions above 1.0580 with targets at 1.0660 & 1.0715 in extension. Alternative scenario: below 1.0580 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 28/11

chien-luoc-giao-dich-vang

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.   Gold spot Intraday: further advance. Pivot: 1171.00 Our preference: long positions above 1171.00 with targets at 1196.00 & 1202.70 in extension. Alternative scenario: below 1171.00 look …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên mỹ ngày 25/11

chien-luoc-giao-dich-vang

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold spot Intraday: further advance. Pivot: 1171.00 Our preference: long positions above 1171.00 with targets at 1196.00 & 1202.70 in extension. Alternative scenario: below 1171.00 look for …

Read More »