Trang Chủ / Chiến lược (page 3)

Chiến lược

Chiến lược giao dịch forex, chiến lược giao dịch vàng, chiến lược forex, chiến lược gold

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 6/12/2016

chien-luoc-giao-dich-vang

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold spot Intraday: further advance. Pivot: 1160.00 Our preference: long positions above 1160.00 with targets at 1181.50 & 1188.00 in extension. Alternative scenario: below 1160.00 look for …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 5/12/2016

chien-luoc-giao-dich-forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. USD/JPY Intraday: under pressure. Pivot: 114.20 Our preference: short positions below 114.20 with targets at 112.55 & 112.10 in extension. Alternative scenario: above 114.20 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 5/12/2016

chiến lược giao dịch vàng

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.   Gold spot Intraday: further upside. Pivot: 1172.00 Our preference: long positions above 1172.00 with targets at 1188.00 & 1193.00 in extension. Alternative scenario: below 1172.00 look …

Read More »

Chiến lược giao dịch Gold ngày 2/12/2016

chien-luoc-giao-dich-gold

Xu hướng chính trong ngày giảm Pivot: 1169 Cản trên: 1175; 1180; 1187 Cản dưới: 1167; 1162; 1155 Chiến lược giao dịch:  Sell quanh giá: 1176 – 1178 cắt lỗ nếu vược 1182 chốt lời 1170 – 1167   Chiến lược mang tính chất tham khảo. Vì hôm nay có tin mạnh NF (Non-Farm Employment Change: 8h30 PM) nên thoát chiến lược trước khi tin ra vài chục phút. Tác giả: Hoàng Nam

Read More »

Chiến lược giao dịch cặp EURUSD ngày 2/12/2016

chien-luoc-eurusd

Xu hướng chính trong ngày giảm Pivot: 1.0638 Cản trên: 1.0684; 1.0707; 1.0746 Cản dưới: 1.0638; 1.0615; 1.0576 Chiến lược giao dịch: Sell quanh giá: 1.0680 – 1.0690; cắt lỗ nếu vược 1.0720, chốt lời: 1.0640   Chiến lược mang tính chất tham khảo. Vì hôm nay có tin mạnh NF (Non-Farm Employment Change: 8h30 PM) nên thoát chiến lược trước khi tin ra vài chục phút.   Tác giả: Hoàng Nam

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 2/12/2016

chien-luoc-forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: watch 1.0685. Pivot: 1.0615 Our preference: long positions above 1.0615 with targets at 1.0685 & 1.0715 in extension. Alternative scenario: below 1.0615 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 2/12/2016

chiến lược giao dịch vàng

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold spot Intraday: Xu hướng chính trong ngày là giảm Pivot: 1182.00 Our preference: short positions below 1182.00 with targets at 1160.00 & 1155.00 in extension. Alternative scenario: …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên Mỹ ngày 1/12/2016

chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ 01-12-2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: key resistance at 1.0635. Pivot: 1.0635 Our preference: short positions below 1.0635 with targets at 1.0585 & 1.0560 in extension. Alternative scenario: above 1.0635 look …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên Mỹ ngày 1/12

Chiến lược giao dịch vàng

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold spot Intraday: the downside prevails. Pivot: 1182.00 Our preference: short positions below 1182.00 with targets at 1155.00 & 1148.00 in extension. Alternative scenario: above 1182.00 look …

Read More »