Trang Chủ / Chiến lược (page 4)

Chiến lược

Chiến lược giao dịch forex, chiến lược giao dịch vàng, chiến lược forex, chiến lược gold

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 1/12

chien-luoc-giao-dich-forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: look for 1.0560. Pivot: 1.0635 Our preference: short positions below 1.0635 with targets at 1.0560 & 1.0530 in extension. Alternative scenario: above 1.0635 look for …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 1/12

chiến lược giao dịch vàng

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold spot Intraday: bullish bias above 1170.00. Pivot: 1170.00 Our preference: long positions above 1170.00 with targets at 1198.00 & 1208.00 in extension. Alternative scenario: below 1170.00 …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên mỹ ngày 30/11

chien-luoc-giao-dich-forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: turning down. Pivot: 1.0670 Our preference: short positions below 1.0670 with targets at 1.0560 & 1.0540 in extension. Alternative scenario: above 1.0670 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên mỹ ngày 30/11

chien-luoc-giao-dich-vang

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold‏ Intraday: under pressure. Pivot: 1194.00 Our preference: short positions below 1194.00 with targets at 1170.00 & 1163.00 in extension. Alternative scenario: above 1194.00 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 30/11

chien-luoc-giao-dich-forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: the upside prevails. Pivot: 1.0605 Our preference: long positions above 1.0605 with targets at 1.0670 & 1.0700 in extension. Alternative scenario: below 1.0605 look for …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 30/11

chien-luoc-giao-dich-vang

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold spot Intraday: under pressure. Pivot: 1196.00 Our preference: short positions below 1196.00 with targets at 1178.00 & 1171.00 in extension. Alternative scenario: above 1196.00 look for …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên mỹ ngày 29/11

chien-luoc-giao-dich-forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: under pressure. Pivot: 1.0640 Our preference: short positions below 1.0640 with targets at 1.0560 & 1.0540 in extension. Alternative scenario: above 1.0640 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên mỹ ngày 29/11

chien-luoc-giao-dich-vang

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold spot Intraday: turning down. Pivot: 1188.00 Our preference: short @ 1182.80 with targets @ 1178.00 & 1171.00 in extension. Alternative scenario: above 1188.00 look for further …

Read More »