Trang Chủ / Sản phẩm

Sản phẩm

Năng lượng – Giao dịch về Dầu & Khí

vietgold-commodity-cfds

VietGold cũng cung cấp dịch vụ giao dịch cho các năng lượng phổ biến, bao gồm Dầu Brent và Dầu thô. VietGold cung cấp hợp đồng giao ngay và hợp đồng kỳ hạn với chênh lệch thấp, ký quỹ nhỏ và lô có kích thước 100 thùng. Chúng tôi cũng cung cấp CFD trên Khí Thiên nhiên Mỹ với chênh lệch đặc biệt là 1 pip và kích thước lô là 1000 MMBtu.

Read More »

FOREX – Chênh lệch Thấp nhất, bắt đầu từ 0 Pip

vietgold-forex-specifications

Forex là tài sản thanh khoản nhất trên thế giới và bạn có thể giao dịch nhiều cặp Forex, bao gồm cặp tiền tệ chính, cặp tiền tệ phụ và cặp tiền tệ ngoại lai 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần trên các nền tảng giao dịch của chúng tôi. VietGold cung cấp cho bạn mức chênh lệch thấp nhất trên thị trường, bắt đầu từ 0 pip!

Read More »