Trang Chủ / Chiến lược / Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 12/12/2016
chien-luoc-giao-dich-vang

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 12/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-vang

Gold spot Intraday: under pressure.

Pivot: 1165.00

Our preference: short positions below 1165.00 with targets at 1154.00 & 1149.00 in extension.

Alternative scenario: above 1165.00 look for further upside with 1172.00 & 1176.00 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bearish.

Supports and resistances:
1176.00
1172.00
1165.00
1158.00 Last
1154.00
1149.00
1143.00

Tham gia bình luận

Check Also

chien-luoc-trading-central

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

chien-luoc-giao-dich-vang

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central [phiên mỹ] ngày 15/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *