Trang Chủ / Chiến lược / Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên Mỹ ngày 1/12
Chiến lược giao dịch vàng

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên Mỹ ngày 1/12

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

Chiến lược giao dịch vàng

Gold spot Intraday: the downside prevails.

Pivot: 1182.00

Our preference: short positions below 1182.00 with targets at 1155.00 & 1148.00 in extension.

Alternative scenario: above 1182.00 look for further upside with 1198.00 & 1208.00 as targets.

Comment: the RSI is below its neutrality area at 50%

Supports and resistances:
1208.00
1198.00
1182.00
1174.74

Last
1155.00
1148.00
1140.00

Tham gia bình luận

Check Also

trading central-eur/usd

Trading Central: Chiến lược kinh doanh EUR/USD 16/1

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central-eur/usd

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng 6/1

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *