Trang Chủ / Tag Archives: Chiến thật giao dịch

Tag Archives: Chiến thật giao dịch

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 8/12/2016

chiến lược giao dịch forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: the bias remains bullish. Pivot: 1.0735 Our preference: long positions above 1.0735 with targets at 1.0795 & 1.0820 in extension. Alternative scenario: below 1.0735 look …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 5/12/2016

chien-luoc-giao-dich-forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. USD/JPY Intraday: under pressure. Pivot: 114.20 Our preference: short positions below 114.20 with targets at 112.55 & 112.10 in extension. Alternative scenario: above 114.20 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 30/11

chien-luoc-giao-dich-forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: the upside prevails. Pivot: 1.0605 Our preference: long positions above 1.0605 with targets at 1.0670 & 1.0700 in extension. Alternative scenario: below 1.0605 look for …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 30/11

chien-luoc-giao-dich-vang

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold spot Intraday: under pressure. Pivot: 1196.00 Our preference: short positions below 1196.00 with targets at 1178.00 & 1171.00 in extension. Alternative scenario: above 1196.00 look for …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 28/11

chiến lược forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: towards 1.0660. Pivot: 1.0580 Our preference: long positions above 1.0580 with targets at 1.0660 & 1.0715 in extension. Alternative scenario: below 1.0580 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 24/11

chien-luoc-giao-dich-forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: under pressure. Pivot: 1.0585 Our preference: short positions below 1.0585 with targets at 1.0510 & 1.0460 in extension. Alternative scenario: above 1.0585 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên mỹ ngày 24/11

chiến lược giao dịch vàng

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold spot Intraday: the downside prevails. Pivot: 1196.00 Our preference: short @ 1183.00 with targets @ 1171.00 & 1166.00 in extension. Alternative scenario: above 1196.00 look for …

Read More »

Cập nhật chiến lược giao dịch vàng của Trading Central

trading-central-chien-luoc-giao-dich-vang

Gold spot Intraday: supported by a rising trend line. Pivot: 1292.00 Our preference: long positions above 1292.00 with targets at 1310.00 & 1318.00 in extension. Alternative scenario: below 1292.00 look for further downside with 1285.00 & 1279.00 as targets. Comment: the RSI advocates for further upside. Supports and resistances: 1325.00, 1318.00 , 1310.00 , 1304.91 Last: 1292.00 , 1285.00 , 1279.00

Read More »