Trang Chủ / Tag Archives: đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Tag Archives: đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Sẽ có cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội

nhà ở xã hội

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định về cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó các khoản cho vay được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Đã ký hợp đồng tín dụng và đã được giải ngân vốn vay …

Read More »