Trang Chủ / Hàng hóa / Trading Central: Chiến lược kinh doanh Bạc ngày 30/12
trading central-usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh Bạc ngày 30/12

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Đà tăng chiếm ưu thế.

Điểm Pivot: 16.0500

Chiến lược tham khảo: mua trên  16.0500 chốt lời  16.3300 & 16.3800.

Chiến lược phụ: phá xuống  16.0500, thực hiện lệnh bán, mục tiêu  15.9500 & 15.8700.

Lưu ý: chỉ số RSI ủng hộ đà tăng mạnh hơn.

Hỗ trợ và kháng cự:
16.5000
16.3800
16.3300
16.2000 Last
16.0500
15.9500
15.8700

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *