Trang Chủ / Tài chính quốc tế / Trading Central: Chiến lược kinh doanh EUR/USD 16/1
trading central-eur/usd

Trading Central: Chiến lược kinh doanh EUR/USD 16/1

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

EUR/USD: Bị chặn bởi đường xu hướng giảm.

Điểm Pivot: 1.0660

Chiến lược tham khảo: bán dưới 1.0660 chốt lời 1.0610 & 1.0595.

Chiến lược phụ: phá 1.0660 mua lên 1.0685 & 1.0720.

Lưu ý: miễn 1.0660 vẫn đóng vai trò là kháng cự, khả năng thị trường đi xuống.

Hỗ trợ và kháng cự:
1.0720 **
1.0685 **
1.0660 ***
1.0624 Last
1.0610 **
1.0595 *
1.0570 *

Phương Nguyễn

 

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 12/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *