Trang Chủ / Tài chính quốc tế / Trading Central: Chiến lược kinh doanh EUR/USD 4/1
chien luoc-gold

Trading Central: Chiến lược kinh doanh EUR/USD 4/1

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Thị trường chịu áp lực giảm

Điểm Pivot: 1.0435

Chiến lược tham khảo: bán dưới  1.0435 chốt lời  1.0375 & 1.0340.

Chiến lược phụ: phá  1.0435 mua lên  1.0465 & 1.0490.

Lưu ý: nếu giá đâm thủng  1.0375, mục tiêu kế tiếp sẽ là  1.0340.

Hỗ trợ và kháng cự:
1.0490 ***
1.0465 ***
1.0435 ***
1.0399 Last
1.0375 **
1.0340 **
1.0320 **

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 12/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *