Trang Chủ / Uncategorized / Trading Central: Chiến lược kinh doanh EUR/USD ngày 3/1
trading central-gbp/usd

Trading Central: Chiến lược kinh doanh EUR/USD ngày 3/1

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Thị trường chịu áp lực giảm điểm.

Điểm Pivot: 1.0850

Chiến lược tham khảo: bán dưới 1.0850  chốt lời  1.0280 & 1.0000.

Chiến lược phụ: phá  1.0850 mua lên  1.1150 & 1.1365.

Lưu ý: chỉ số RSI đứng dưới mức trung bình  50.

Hỗ trợ và kháng cự:
1.1365 **
1.1150 ***
1.0850 ***
1.0468 Last
1.0280 **
1.0000 **
0.9600 ***

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *