Trang Chủ / Tài chính quốc tế / Trading Central: Chiến lược kinh doanh EUR/USD ngày 8/3
trading-eur/usd

Trading Central: Chiến lược kinh doanh EUR/USD ngày 8/3

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Xu hướng chính: Đà giảm chiếm ưu thế.

Điểm Pivot: 1.0590

Chiến lược tham khảo: bán dưới 1.0590 chốt lời 1.0555 & 1.0540.

Chiến lược phụ: phá 1.0590 mua lên 1.0605 & 1.0620.

Lưu ý: chỉ số RSI đứng dưới mức trung bình 50.

Hỗ trợ và kháng cự:
1.0620 ***
1.0605 **
1.0590 ***
1.0567 Last
1.0555 ***
1.0540 ***
1.0525 ***

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 12/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *