Trang Chủ / Tài chính quốc tế / Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD 13/1
chien luoc-gold

Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD 13/1

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Thị trường chịu áp lực giảm.

Điểm Pivot: 1.2195

Chiến lược tham khảo: bán dưới 1.2195 chốt lời 1.2130 & 1.2095.

Chiến lược phụ: phá 1.2195 mua lên 1.2245 & 1.2280.

Lưu ý: miễn 1.2195 vẫn đóng vai trò là kháng cự, khả năng giá biến động theo chiều hướng xuống.

Hỗ trợ và kháng cự:
1.2280 **
1.2245 *
1.2195 **
1.2168 Last
1.2130 ***
1.2095 **
1.2050 *

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 12/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *