Trang Chủ / Uncategorized / Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD 4/1
chien luoc-gold

Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD 4/1

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Thị trường chịu áp lực giảm.

Điểm Pivot: 1.2250

Chiến lược tham khảo: bán dưới  1.2250 chốt lời  1.2200 & 1.2175.

Chiến lược phụ: phá  1.2250 mua lên  1.2285 & 1.2305.

Lưu ý: chỉ số RSI hướng xuống ủng hộ đà giảm điểm.

Hỗ trợ và kháng cự:
1.2305 **
1.2285 ***
1.2250 ***
1.2229 Last
1.2200 ***
1.2175 ***
1.2145 ***

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *