Trang Chủ / Tài chính quốc tế / Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD 6/1
chien luoc-gold

Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD 6/1

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Điểm Pivot: 1.2365

Chiến lược tham khảo: mua trên 1.2365 chốt lời 1.2435 & 1.2470.

Chiến lược phụ: phá 1.2365 bán xuống 1.2315 & 1.2275.

Hỗ trợ và kháng cự:
1.2500 ***
1.2470 **
1.2435 ***
1.2389 Last
1.2365 ***
1.2315 ***
1.2275 ***

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 12/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *