Trang Chủ / Tài chính quốc tế / Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD ngày 10/1
chien luoc-gold

Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD ngày 10/1

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Đà giảm chiếm ưu thế

Điểm Pivot: 1.2180

Chiến lược tham khảo: bán dưới 1.2180 chốt lời 1.2120 & 1.2075.

Chiến lược phụ: phá 1.2180 mua lên 1.2215 & 1.2250.

Lưu ý: đâm thủng xuống dưới 1.2120 sẽ đẩy giá tiến sâu về 1.2075.

Hỗ trợ và kháng cự:
1.2250 ***
1.2215 ***
1.2180 ***
1.2142 Last
1.2120 ***
1.2075 ***
1.2000 ***

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 12/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *