Trang Chủ / Tài chính quốc tế / Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD ngày 13/4
trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD ngày 13/4

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Xu hướng chính: Tăng mạnh.

Điểm Pivot: 1.2505

Chiến lược tham khảo: mua trên 1.2505 chốt lời 1.2575 & 1.2600.

Chiến lược phụ: phá 1.2505 bán xuống 1.2475 & 1.2445.

Lưu ý: chỉ số RSI ủng hộ đà tăng mạnh.

Hỗ trợ và kháng cự:
1.2630 ***
1.2600 ***
1.2575 ***
1.2552 Last
1.2505 ***
1.2475 ***
1.2445 ***

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 12/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *