Trang Chủ / Tài chính quốc tế / Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD ngày 30/12
trading central-usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD ngày 30/12

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Thị trường nghiêng về xu thế tăng.

Điểm Pivot: 1.2265

Chiến lược tham khảo: mua trên  1.2265 chốt lời  1.2295 & 1.2310.

Chiến lược phụ: phá 1.2265 bán xuống  1.2240 & 1.2220.

Lưu ý: chỉ số RSI ủng hộ đà tăng mới.

Hỗ trợ và kháng cự:
1.2325 **
1.2310 ***
1.2295 **
1.2287 Last
1.2265 ***
1.2240 **
1.2220 ***

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 12/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *