Trang Chủ / Tài chính quốc tế / Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY 16/1
chien luoc-gold

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY 16/1

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Mục tiêu hướng đến: 114.00.

Điểm Pivot: 114.80

Chiến lược tham khảo: bán dưới 114.80 chốt lời 114.00 & 113.75.

Chiến lược phụ: phá 114.80 mua lên 115.30 & 115.65.

Lưu ý: đâm thủng vùng 114.00 giá sẽ rớt sâu về 113.75.

Hỗ trợ và kháng cự:
115.65 **
115.30 *
114.80 **
114.27 Last
114.00 ***
113.75 *
113.40 *

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - eur/usd

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 31/3

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - eur/usd

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 28/3

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *