Trang Chủ / Tài chính quốc tế / Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY 21/2
trading-gold

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY 21/2

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Xu hướng chính: Tăng mạnh.

Điểm Pivot: 113.00

Chiến lược tham khảo: mua trên 113.00 chốt lời 113.80 & 114.30.

Chiến lược phụ: phá 113.00 bán xuống 112.70 & 112.15.

Lưu ý: chỉ số RSI hướng xuống và ủng hộ đà tăng mạnh.

Hỗ trợ và kháng cự:
114.70
114.30
113.80
113.51 Last
113.00
112.70
112.15

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 12/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *