Trang Chủ / Tài chính quốc tế / Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 12/4
trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 12/4

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Đà giảm chiếm ưu thế.

Điểm Pivot: 110.10

Chiến lược tham khảo: bán dưới 110.10 chốt lời 109.05 & 108.70.

Chiến lược phụ: phá 110.10 mua lên 110.50 & 111.00.

Lưu ý: chỉ số RSI đã phá xuống dưới mốc 30.

Hỗ trợ và kháng cự:
111.00
110.50
110.10
109.39 Last
109.05
108.70
108.30

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 12/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *