Trang Chủ / Tài chính quốc tế / Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 13/4
trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 13/4

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Đà giảm chiếm ưu thế

Điểm Pivot: 109.40

Chiến lược tham khảo: bán dưới 109.40 chốt lời 108.30 & 107.95.

Chiến lược phụ: phá 109.40 mua lên 109.85 & 110.20.

Lưu ý: chỉ số RSI phá xuống dưới mức 30.

Hỗ trợ và kháng cự:
110.20
109.85
109.40
108.80 Last
108.30
107.95
107.45

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 12/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *