Trang Chủ / Tài chính quốc tế / Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 9/3
trading-usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 9/3

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Cặp tỷ giá duy trì xu thế tăng

Điểm Pivot: 114.15

Chiến lược tham khảo: mua trên 114.15 chốt lời 114.75 & 115.00.

Chiến lược phụ: phá 114.15 bán xuống 113.90 & 113.60.

Hỗ trợ và kháng cự:
115.25
115.00
114.75
114.40 Last
114.15
113.90
113.60

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 12/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *