Trang Chủ / Chiến thuật giao dịch / Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 10/1
trading central-gbp/usd

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 10/1

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Xu hướng chính: Tăng

Điểm Pivot: 1178.95

Chiến lược tham khảo: mua trên 1178.95 chốt lời 1186.50 & 1191.00.

Chiến lược phụ: phá 1178.95 bán xuống 1175.00 & 1170.00.

Lưu ý: chỉ sốRSI hướng lên.

Hỗ trợ và kháng cự:
1195.00
1191.00
1186.50
1183.28 Last
1178.95
1175.00
1170.00

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *