Trang Chủ / Chiến thuật giao dịch / Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 12/4
trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh vàng ngày 12/4

Trading Central là mt nhà cung cp phân tích tài chính k thut hàng đu Châu Âu. T chc này cung cp thông tin chuyên sâu và kiến thc th trường da trên nhiu năm kinh nghim tích lũy được trên các sàn giao dch ca các t chc ngân hàng danh tiếng.

Xu hướng chính: Tăng mạnh.

Điểm Pivot: 1267.00

Chiến lược tham khảo: mua trên 1267.00 chốt lời 1280.00 & 1288.70.

Chiến lược phụ: phá 1267.00 bán xuống 1261.70 & 1257.50.

Lưu ý: chỉ số RSI ủng hộ xu hướng tăng giá.

Hỗ trợ và kháng cự:
1295.00
1288.70
1280.00
1275.59 Last
1267.00
1261.70
1257.50

Phương Nguyễn

Tham gia bình luận

Check Also

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh USD/JPY ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

trading central - usd/jpy

Trading Central: Chiến lược kinh doanh GBP/USD ngày 13/4

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *