Trang Chủ / Chiến lược giao dịch / Cập nhật chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 14/11/2016
chiến lược giao dịch vàng

Cập nhật chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 14/11/2016

Gold spot Intraday: the downside prevails.

Pivot: 1251.00

Our preference: short positions below 1251.00 with targets at 1212.00 & 1198.00 in extension.

Alternative scenario: above 1251.00 look for further upside with 1270.00 & 1292.00 as targets.

Comment: the RSI is mixed with a bearish bias.

Supports and resistances:
1292.00
1270.00
1251.00
1229.60

Last

1212.00
1198.00
1184.00

Tham gia bình luận

Check Also

Ông Biden công bố 6 vị trí nội các

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã công bố 6 nhân vật đầu tiên trong …

Chính quyền Trump chấp nhận chuyển giao quyền lực cho Biden

Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công gửi thư cho ứng viên Joe Biden, cho …