Trang Chủ / Chiến lược / Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 1/12

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 1/12

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-forex

EUR/USD Intraday: look for 1.0560.

Pivot: 1.0635

Our preference: short positions below 1.0635 with targets at 1.0560 & 1.0530 in extension.

Alternative scenario: above 1.0635 look for further upside with 1.0660 & 1.0685 as targets.

Comment: the RSI lacks upward momentum.

Supports and resistances:
1.0685
1.0660
1.0635
1.0593

Last
1.0560
1.0530
1.0500

 

GBP/USD Intraday: turning up.

Pivot: 1.2465

Our preference: long positions above 1.2465 with targets at 1.2575 & 1.2615 in extension.

Alternative scenario: below 1.2465 look for further downside with 1.2420 & 1.2385 as targets.

Comment: technically the RSI is above its neutrality area at 50.

Supports and resistances:
1.2660 ***
1.2615 ***
1.2575 ***
1.2518

Last
1.2465 ***
1.2420 ***
1.2385 ***

 

USD/JPY Intraday: further advance.

Pivot: 113.25

Our preference: long positions above 113.25 with targets at 115.30 & 115.90 in extension.

Alternative scenario: below 113.25 look for further downside with 112.55 & 112.00 as targets.

Comment: technically the RSI is above its neutrality area at 50.

Supports and resistances:
116.50
115.90
115.30
114.44
Last
113.25
112.55
112.00

 

AUD/USD Intraday: the downside prevails.

Pivot: 0.7430

Our preference: short positions below 0.7430 with targets at 0.7370 & 0.7340 in extension.

Alternative scenario: above 0.7430 look for further upside with 0.7460 & 0.7500 as targets.

Comment: a break below 0.7370 would trigger a drop towards 0.7340.

Supports and resistances:
0.7500 ***
0.7460 ***
0.7430 ***
0.7394

Last
0.7370 ***
0.7340 ***
0.7315 ***

 

EUR/JPY Intraday: 121.45 expected.

Pivot: 120.20

Our preference: long positions above 120.20 with targets at 121.45 & 122.35 in extension.

Alternative scenario: below 120.20 look for further downside with 119.40 & 118.60 as targets.

Comment: technically the RSI is above its neutrality area at 50.

Supports and resistances:
123.00 ***
122.35 ***
121.45 ***
121.23

Last
120.20 ***
119.40 ***
118.60 ***

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Bản tin forex quan trọng cho trader

Tuần tới từ 19 đến 23-12-2016 bản tin forex có gì quan trọng

Những bản tin forex quan trọng trong tuần tới từ 19 đến 23-12-2016, mà những …