Trang Chủ / Chiến lược / Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 14/12/2016
chien-luoc-giao-dich-forex

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 14/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-forex

EUR/USD Intraday: bullish bias above 1.0595.

Pivot: 1.0595

Our preference: long positions above 1.0595 with targets at 1.0655 & 1.0680 in extension.

Alternative scenario: below 1.0595 look for further downside with 1.0550 & 1.0525 as targets.

Comment: the RSI lacks downward momentum.

Supports and resistances:
1.0705 ***
1.0680 ***
1.0655 ***
1.0626

Last
1.0595 **
1.0550 ***
1.0525 **

 

GBP/USD Intraday: under pressure.

Pivot: 1.2680

Our preference: short positions below 1.2680 with targets at 1.2640 & 1.2620 in extension.

Alternative scenario: above 1.2680 look for further upside with 1.2695 & 1.2730 as targets.

Comment: the RSI is bearish and calls for further decline.

Supports and resistances:
1.2730 ***
1.2695 ***
1.2680 ***
1.2662

Last
1.2640 **
1.2620 ***
1.2595 **

USD/JPY Intraday: key resistance at 115.60.

Pivot: 115.60

Our preference: short positions below 115.60 with targets at 114.82 & 114.60 in extension.

Alternative scenario: above 115.60 look for further upside with 116.15 & 116.50 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bearish.

Supports and resistances:
116.50 **
116.15 **
115.60 ***
115.20

Last
114.82 ***
114.60 **
114.30 *

 

AUD/USD Intraday: bullish bias above 0.7475.

Pivot: 0.7475

Our preference: long positions above 0.7475 with targets at 0.7505 & 0.7520 in extension.

Alternative scenario: below 0.7475 look for further downside with 0.7465 & 0.7440 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bullish.

Supports and resistances:
0.7535 ***
0.7520 **
0.7505 ***
0.7494

Last
0.7475 **
0.7465 **
0.7440 ***

EUR/JPY Intraday: bullish bias above 122.00.

Pivot: 122.00

Our preference: long positions above 122.00 with targets at 122.70 & 122.95 in extension.

Alternative scenario: below 122.00 look for further downside with 121.55 & 121.15 as targets.

Comment: a support base at 122.00 has formed and has allowed for a temporary stabilisation.

Supports and resistances:
123.35 *
122.95 **
122.70 **
122.37

Last
122.00 ***
121.55 **
121.15 **

Tham gia bình luận

Check Also

chien-luoc-trading-central

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

chien-luoc-ngan-hang-eximbak

Nhận định xu hướng giá vàng và ngoại tệ của Eximbank ngày 15/12/2016

USD TĂNG GIÁ MẠNH SAU KẾT QUẢ CUỘC HỌP FED Kết thúc cuộc họp chính …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *