Trang Chủ / Chiến lược / Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 2/12/2016

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 2/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-forex

EUR/USD Intraday: watch 1.0685.

Pivot: 1.0615

Our preference: long positions above 1.0615 with targets at 1.0685 & 1.0715 in extension.

Alternative scenario: below 1.0615 look for further downside with 1.0585 & 1.0560 as targets.

Comment: the RSI is bullish and calls for further advance.

Supports and resistances:
1.0750 **
1.0715 *
1.0685 ***
1.0669

Last
1.0615 **
1.0585 **
1.0560 *

 

GBP/USD Intraday: bullish bias above 1.2560.

Pivot: 1.2560

Our preference: long positions above 1.2560 with targets at 1.2630 & 1.2700 in extension.

Alternative scenario: below 1.2560 look for further downside with 1.2500 & 1.2460 as targets.

Comment: a support base at 1.2560 has formed and has allowed for a temporary stabilisation.

Supports and resistances:
1.2765 **
1.2700 **
1.2630 **
1.2588

Last
1.2560 ***
1.2500 *
1.2460 **

 

USD/JPY Intraday: turning down.

Pivot: 114.30

Our preference: short positions below 114.30 with targets at 113.25 & 112.55 in extension.

Alternative scenario: above 114.30 look for further upside with 114.80 & 115.30 as targets.

Comment: the RSI shows downside momentum.

Supports and resistances:
115.30 *
114.80 **
114.30 *
113.76

Last
113.25 ***
112.55 *
112.10 *

 

 

AUD/USD Intraday: the upside prevails.

Pivot: 0.7370

Our preference: long positions above 0.7370 with targets at 0.7460 & 0.7500 in extension.

Alternative scenario: below 0.7370 look for further downside with 0.7340 & 0.7315 as targets.

Comment: the RSI is bullish and calls for further upside.

Supports and resistances:
0.7535 ***
0.7500 *
0.7460 ***
0.7422

Last
0.7370 **
0.7340 *
0.7315 *

 

EUR/JPY Intraday: the bias remains bullish.

Pivot: 120.80

Our preference: long positions above 120.80 with targets at 122.15 & 122.45 in extension.

Alternative scenario: below 120.80 look for further downside with 120.20 & 119.40 as targets.

Comment: the RSI lacks downward momentum.

Supports and resistances:
123.00 *
122.45 *
122.15 *
121.44

Last
120.80 ***
120.20 **
119.40 *

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Bản tin forex quan trọng cho trader

Tuần tới từ 19 đến 23-12-2016 bản tin forex có gì quan trọng

Những bản tin forex quan trọng trong tuần tới từ 19 đến 23-12-2016, mà những …