Trang Chủ / Chiến lược giao dịch / Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 24/11

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 24/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-forex

EUR/USD Intraday: under pressure.

Pivot: 1.0585

Our preference: short positions below 1.0585 with targets at 1.0510 & 1.0460 in extension.

Alternative scenario: above 1.0585 look for further upside with 1.0615 & 1.0660 as targets.

Comment: the RSI lacks upward momentum.

Supports and resistances:
1.0660
1.0615
1.0585
1.0553

Last
1.0510
1.0460
1.0400

 

GBP/USD Intraday: bullish bias above 1.2365.

Pivot: 1.2365

Our preference: long positions above 1.2365 with targets at 1.2515 & 1.2555 in extension.

Alternative scenario: below 1.2365 look for further downside with 1.2300 & 1.2245 as targets.

Comment: a support base at 1.2365 has formed and has allowed for a temporary stabilisation.

Supports and resistances:
1.2585 **
1.2555 ***
1.2515 ***
1.2432

Last
1.2365 ***
1.2300 ***
1.2245 ***

 

USD/JPY Intraday: further advance.

Pivot: 112.15

Our preference: long positions above 112.15 with targets at 114.30 & 114.75 in extension.

Alternative scenario: below 112.15 look for further downside with 111.30 & 110.75 as targets.

Comment: the RSI advocates for further advance.

Supports and resistances:
115.25
114.75
114.30
113.80

Last
112.15
111.30
110.75

 

AUD/USD Intraday: caution.

Pivot: 0.7440

Our preference: short positions below 0.7440 with targets at 0.7360 & 0.7340 in extension.

Alternative scenario: above 0.7440 look for further upside with 0.7500 & 0.7535 as targets.

Comment: intraday technical indicators are mixed and call for caution.

Supports and resistances:
0.7535 **
0.7500 ***
0.7440 ***
0.7429

Last
0.7360 ***
0.7340 ***
0.7310 ***

 

EUR/JPY Intraday: further advance.

Pivot: 119.00

Our preference: long positions above 119.00 with targets at 120.35 & 120.80 in extension.

Alternative scenario: below 119.00 look for further downside with 118.45 & 117.70 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bullish.

Supports and resistances:
121.50 ***
120.80 **
120.35 **
120.00

Last
119.00 ***
118.45 ***
117.70 ***

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 14/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 9/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …