Trang Chủ / Chiến lược giao dịch / Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 29/11

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 29/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-forex

EUR/USD Intraday: under pressure.

Pivot: 1.0640

Our preference: short positions below 1.0640 with targets at 1.0560 & 1.0540 in extension.

Alternative scenario: above 1.0640 look for further upside with 1.0685 & 1.0715 as targets.

Comment: the RSI shows downside momentum.

Supports and resistances:
1.0715
1.0685
1.0640
1.0594

Last
1.0560
1.0540
1.0515

 

GBP/USD Intraday: under pressure.

Pivot: 1.2450

Our preference: short positions below 1.2450 with targets at 1.2365 & 1.2330 in extension.

Alternative scenario: above 1.2450 look for further upside with 1.2490 & 1.2530 as targets.

Comment: as long as 1.2450 is resistance, expect a return to 1.2365. The pair has validated a bearish pennant pattern and declined further.

Supports and resistances:
1.2530 ***
1.2490 ***
1.2450 ***
1.2396

Last
1.2365 ***
1.2330 ***
1.2300 ***

 

USD/JPY Intraday: bullish bias above 111.30.

Pivot: 111.30

Our preference: long positions above 111.30 with targets at 112.75 & 113.25 in extension.

Alternative scenario: below 111.30 look for further downside with 110.75 & 110.20 as targets.

Comment: the RSI shows upside momentum.

Supports and resistances:
113.90
113.25
112.75
112.06

Last
111.30
110.75
110.20

 

AUD/USD Intraday: supported by a rising trend line.

Pivot: 0.7445

Our preference: long positions above 0.7445 with targets at 0.7500 & 0.7535 in extension.

Alternative scenario: below 0.7445 look for further downside with 0.7425 & 0.7400 as targets.

Comment: the RSI is bullish and calls for further upside.

Supports and resistances:
0.7555 ***
0.7535 ***
0.7500 ***
0.7490

Last
0.7445 ***
0.7425 ***
0.7400 ***

 

EUR/JPY Intraday: the downside prevails.

Pivot: 119.60

Our preference: short positions below 119.60 with targets at 118.45 & 118.10 in extension.

Alternative scenario: above 119.60 look for further upside with 120.20 & 120.80 as targets.

Comment: the RSI is capped by a bearish trend line.

Supports and resistances:
120.80 **
120.20 ***
119.60 ***
118.75

Last
118.45 ***
118.10 ***
117.65 ***

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Bản tin forex quan trọng cho trader

Tuần tới từ 19 đến 23-12-2016 bản tin forex có gì quan trọng

Những bản tin forex quan trọng trong tuần tới từ 19 đến 23-12-2016, mà những …