Trang Chủ / Chiến lược giao dịch / Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 28/11
chiến lược forex

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 28/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-forex

EUR/USD Intraday: towards 1.0660.

Pivot: 1.0580

Our preference: long positions above 1.0580 with targets at 1.0660 & 1.0715 in extension.

Alternative scenario: below 1.0580 look for further downside with 1.0540 & 1.0515 as targets.

Comment: the RSI is bullish and calls for further upside.

Supports and resistances:
1.0745
1.0715
1.0660
1.0651

Last
1.0580
1.0540
1.0515

 

GBP/USD Intraday: watch 1.2515.

Pivot: 1.2410

Our preference: long positions above 1.2410 with targets at 1.2515 & 1.2555 in extension.

Alternative scenario: below 1.2410 look for further downside with 1.2365 & 1.2300 as targets.

Comment: the RSI shows upside momentum.

Supports and resistances:
1.2585 **
1.2555 ***
1.2515 ***
1.2492

Last
1.2410 ***
1.2365 ***
1.2300 ***

 

USD/JPY Intraday: turning down.

Pivot: 113.25

Our preference: short positions below 113.25 with targets at 111.30 & 110.75 in extension.

Alternative scenario: above 113.25 look for further upside with 113.90 & 114.50 as targets.

Comment: the RSI has broken down its 30 level.

Supports and resistances:
114.50
113.90
113.25
111.61

Last
111.30
110.75
110.20

 

AUD/USD Intraday: watch 0.7470.

Pivot: 0.7400

Our preference: long positions above 0.7400 with targets at 0.7470 & 0.7500 in extension.

Alternative scenario: below 0.7400 look for further downside with 0.7360 & 0.7340 as targets.

Comment: the RSI calls for a new upleg.

Supports and resistances:
0.7535 ***
0.7500 ***
0.7470 ***
0.7456

Last
0.7400 ***
0.7360 ***
0.7340 ***

 

EUR/JPY Intraday: turning down.

Pivot: 119.85

Our preference: short positions below 119.85 with targets at 118.45 & 117.70 in extension.

Alternative scenario: above 119.85 look for further upside with 120.80 & 121.50 as targets.

Comment: a break below 118.45 would trigger a drop towards 117.70.

Supports and resistances:
121.50 ***
120.80 **
119.85 ***
119.14

Last
118.45 ***
117.70 ***
116.75 ***

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Bản tin forex quan trọng cho trader

Tuần tới từ 19 đến 23-12-2016 bản tin forex có gì quan trọng

Những bản tin forex quan trọng trong tuần tới từ 19 đến 23-12-2016, mà những …