Trang Chủ / Chiến lược / Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 6/12/2016

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 6/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-forex

EUR/USD Intraday: further advance.

Pivot: 1.0685

Our preference: long positions above 1.0685 with targets at 1.0800 & 1.0845 in extension.

Alternative scenario: below 1.0685 look for further downside with 1.0630 & 1.0595 as targets.

Comment: the RSI advocates for further upside.

Supports and resistances:
1.0885 *
1.0845 *
1.0800 **
1.0758

Last
1.0685 ***
1.0630 **
1.0595 *

GBP/USD Intraday: supported by a rising trend line.

Pivot: 1.2680

Our preference: long positions above 1.2680 with targets at 1.2765 & 1.2805 in extension.

Alternative scenario: below 1.2680 look for further downside with 1.2630 & 1.2590 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bullish.

Supports and resistances:
1.2845 **
1.2805 **
1.2765 **
1.2721

Last
1.2680 ***
1.2630 *
1.2590 **

 

USD/JPY Intraday: the bias remains bullish.

Pivot: 113.36

Our preference: long positions above 113.36 with targets at 114.45 & 114.80 in extension.

Alternative scenario: below 113.36 look for further downside with 113.12 & 112.80 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bullish.

Supports and resistances:
115.30
114.80
114.45
113.83

Last
113.36
113.12
112.80

 

AUD/USD Intraday: further upside.

Pivot: 0.7440

Our preference: long positions above 0.7440 with targets at 0.7500 & 0.7530 in extension.

Alternative scenario: below 0.7440 look for further downside with 0.7415 & 0.7400 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bullish.

Supports and resistances:
0.7550 **
0.7530 ***
0.7500 *
0.7472

Last
0.7440 ***
0.7415 *
0.7400 *

EUR/JPY Intraday: the bias remains bullish.

Pivot: 122.00

Our preference: long positions above 122.00 with targets at 123.60 & 124.10 in extension.

Alternative scenario: below 122.00 look for further downside with 121.15 & 120.50 as targets.

Comment: the RSI advocates for further upside.

Supports and resistances:
124.70 *
124.10 *
123.60 *
122.50

Last
122.00 ***
121.15 **
120.50 *

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Bản tin forex quan trọng cho trader

Tuần tới từ 19 đến 23-12-2016 bản tin forex có gì quan trọng

Những bản tin forex quan trọng trong tuần tới từ 19 đến 23-12-2016, mà những …