Trang Chủ / Chiến lược / Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 8/12/2016
chiến lược giao dịch forex

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 8/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chiến lược giao dịch forex

EUR/USD Intraday: the bias remains bullish.

Pivot: 1.0735

Our preference: long positions above 1.0735 with targets at 1.0795 & 1.0820 in extension.

Alternative scenario: below 1.0735 look for further downside with 1.0700 & 1.0680 as targets.

Comment: the RSI is supported by a bullish trend line.

Supports and resistances:
1.0850 *
1.0820 *
1.0795 *
1.0769

Last
1.0735 ***
1.0700 **
1.0680 *

 

GBP/USD Intraday: further advance.

Pivot: 1.2600

Our preference: long positions above 1.2600 with targets at 1.2695 & 1.2735 in extension.

Alternative scenario: below 1.2600 look for further downside with 1.2560 & 1.2515 as targets.

Comment: the RSI advocates for further advance.

Supports and resistances:
1.2775 **
1.2735 **
1.2695 ***
1.2651

Last
1.2600 *
1.2560 *
1.2515 **

 

USD/JPY Intraday: the downside prevails.

Pivot: 113.87

Our preference: short positions below 113.87 with targets at 113.12 & 112.95 in extension.

Alternative scenario: above 113.87 look for further upside with 114.40 & 114.75 as targets.

Comment: the RSI advocates for further decline.

Supports and resistances:
114.75 **
114.40 **
113.87 ***
113.48

Last
113.12 *
112.95 *
112.55 *

 

GBP/USD Intraday: further advance.

Pivot: 1.2600

Our preference: long positions above 1.2600 with targets at 1.2695 & 1.2735 in extension.

Alternative scenario: below 1.2600 look for further downside with 1.2560 & 1.2515 as targets.

Comment: the RSI advocates for further advance.

Supports and resistances:
1.2775 **
1.2735 **
1.2695 ***
1.2653

Last
1.2600 ***
1.2560 **
1.2515 *

AUD/USD Intraday: further upside.

Pivot: 0.7460

Our preference: long positions above 0.7460 with targets at 0.7535 & 0.7555 in extension.

Alternative scenario: below 0.7460 look for further downside with 0.7440 & 0.7415 as targets.

Comment: the RSI advocates for further advance. The stock broke above a declining channel.

Supports and resistances:
0.7580 **
0.7555 **
0.7535 **
0.7500

Last
0.7460 ***
0.7440 **
0.7415 *

EUR/JPY Intraday: under pressure.

Pivot: 122.65

Our preference: short positions below 122.65 with targets at 121.90 & 121.55 in extension.

Alternative scenario: above 122.65 look for further upside with 122.95 & 123.20 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bearish.

Supports and resistances:
123.20 *
122.95 *
122.65 ***
122.22

Last
121.90 *
121.55 **
121.15 *

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Bản tin forex quan trọng cho trader

Tuần tới từ 19 đến 23-12-2016 bản tin forex có gì quan trọng

Những bản tin forex quan trọng trong tuần tới từ 19 đến 23-12-2016, mà những …