Trang Chủ / Chiến lược / Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 9/12/2016
chien-luoc-giao-dich-forex

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 9/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-forex

EUR/USD Intraday: under pressure.

Pivot: 1.0635

Our preference: short positions below 1.0635 with targets at 1.0570 & 1.0535 in extension.

Alternative scenario: above 1.0635 look for further upside with 1.0680 & 1.0710 as targets.

Comment: the RSI broke below a bullish trend line.

Supports and resistances:
1.0710 *
1.0680 *
1.0635 ***
1.0600

Last
1.0570 *
1.0535 **
1.0505 **

 

GBP/USD Intraday: key resistance at 1.2605.

Pivot: 1.2605

Our preference: short positions below 1.2605 with targets at 1.2545 & 1.2510 in extension.

Alternative scenario: above 1.2605 look for further upside with 1.2655 & 1.2700 as targets.

Comment: the upward potential is likely to be limited by the resistance at 1.2605.

Supports and resistances:
1.2700 **
1.2655 **
1.2605 ***
1.2589

Last
1.2545 *
1.2510 **
1.2470 **

 

USD/JPY Intraday: further advance.

Pivot: 114.13

Our preference: long positions above 114.13 with targets at 114.75 & 115.00 in extension.

Alternative scenario: below 114.13 look for further downside with 113.85 & 113.66 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bullish.

Supports and resistances:
115.30 **
115.00 **
114.75 **
114.42

Last
114.13 ***
113.85 *
113.66 *

AUD/USD Intraday: the downside prevails.

Pivot: 0.7475

Our preference: short positions below 0.7475 with targets at 0.7425 & 0.7415 in extension.

Alternative scenario: above 0.7475 look for further upside with 0.7494 & 0.7505 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bearish.

Supports and resistances:
0.7505 **
0.7494 **
0.7475 ***
0.7455

Last
0.7425 **
0.7415 **
0.7400 **

 

EUR/JPY Intraday: key resistance at 121.60.

Pivot: 121.60

Our preference: short positions below 121.60 with targets at 120.50 & 120.00 in extension.

Alternative scenario: above 121.60 look for further upside with 122.00 & 122.70 as targets.

Comment: the upward potential is likely to be limited by the resistance at 121.60.

Supports and resistances:
122.70 *
122.00 *
121.60 ***
121.27

Last
120.50 **
120.00 **
119.50 *

 

Tham gia bình luận

Check Also

chien-luoc-trading-central

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Bản tin forex quan trọng cho trader

Tuần tới từ 19 đến 23-12-2016 bản tin forex có gì quan trọng

Những bản tin forex quan trọng trong tuần tới từ 19 đến 23-12-2016, mà những …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *