Trang Chủ / Chiến lược giao dịch / Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên mỹ ngày 25/11

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên mỹ ngày 25/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-forex

EUR/USD Intraday: turning down.

Pivot: 1.0685

Our preference: short positions below 1.0685 with targets at 1.0570 & 1.0540 in extension.

Alternative scenario: above 1.0685 look for further upside with 1.0715 & 1.0745 as targets.

Comment: the RSI shows downside momentum.

Supports and resistances:
1.0745
1.0715
1.0685
1.0592

Last
1.0570
1.0540
1.0515

 

GBP/USD Intraday: the downside prevails.

Pivot: 1.2530

Our preference: short positions below 1.2530 with targets at 1.2365 & 1.2300 in extension.

Alternative scenario: above 1.2530 look for further upside with 1.2555 & 1.2585 as targets.

Comment: the RSI shows downside momentum.

Supports and resistances:
1.2585 ***
1.2555 ***
1.2530 ***
1.2396

Last
1.2365 ***
1.2300 ***
1.2245 ***

 

USD/JPY Intraday: rebound.

Pivot: 111.30

Our preference: long positions above 111.30 with targets at 113.25 & 113.90 in extension.

Alternative scenario: below 111.30 look for further downside with 110.75 & 110.20 as targets.

Comment: the RSI shows upside momentum.

Supports and resistances:
114.65
113.90
113.25
112.60

Last
111.30
110.75
110.20

 

AUD/USD Intraday: the bias remains bullish.

Pivot: 0.7425

Our preference: long positions above 0.7425 with targets at 0.7500 & 0.7535 in extension.

Alternative scenario: below 0.7425 look for further downside with 0.7400 & 0.7360 as targets.

Comment: the RSI lacks downward momentum.

Supports and resistances:
0.7555 ***
0.7535 ***
0.7500 ***
0.7453

Last
0.7425 ***
0.7400 ***
0.7360 ***

 

EUR/JPY Intraday: under pressure.

Pivot: 119.85

Our preference: short positions below 119.85 with targets at 118.80 & 118.45 in extension.

Alternative scenario: above 119.85 look for further upside with 120.20 & 120.80 as targets.

Comment: as long as 119.85 is resistance, look for choppy price action with a bearish bias.

Supports and resistances:
120.80 **
120.20 ***
119.85 ***
119.20

Last
118.80 ***
118.45 ***
117.70 ***

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Bản tin forex quan trọng cho trader

Tuần tới từ 19 đến 23-12-2016 bản tin forex có gì quan trọng

Những bản tin forex quan trọng trong tuần tới từ 19 đến 23-12-2016, mà những …