Trang Chủ / Chiến lược giao dịch / Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên mỹ ngày 25/11

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên mỹ ngày 25/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

 

chien-luoc-giao-dich-forex

EUR/USD Intraday: the bias remains bullish.

Pivot: 1.0515

Our preference: long positions above 1.0515 with targets at 1.0615 & 1.0660 in extension.

Alternative scenario: below 1.0515 look for further downside with 1.0460 & 1.0400 as targets.

Comment: the RSI shows upside momentum.

Supports and resistances:
1.0715
1.0660
1.0615
1.0589

Last
1.0515
1.0460
1.0400

 

GBP/USD Intraday: the upside prevails.

Pivot: 1.2410

Our preference: long positions above 1.2410 with targets at 1.2515 & 1.2555 in extension.

Alternative scenario: below 1.2410 look for further downside with 1.2365 & 1.2300 as targets.

Comment: the RSI lacks downward momentum.

Supports and resistances:
1.2585 **
1.2555 ***
1.2515 ***
1.2433

Last
1.2410 ***
1.2365 ***
1.2300 ***

 

USD/JPY Intraday: the bias remains bullish.

Pivot: 112.15

Our preference: long positions above 112.15 with targets at 113.90 & 114.30 in extension.

Alternative scenario: below 112.15 look for further downside with 111.30 & 110.75 as targets.

Comment: the RSI lacks downward momentum.

Supports and resistances:
114.75
114.30
113.90
112.98

Last
112.15
111.30
110.75

 

AUD/USD Intraday: the upside prevails.

Pivot: 0.7360

Our preference: long positions above 0.7360 with targets at 0.7500 & 0.7535 in extension.

Alternative scenario: below 0.7360 look for further downside with 0.7340 & 0.7310 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bullish.

Supports and resistances:
0.7580 ***
0.7535 ***
0.7500 ***
0.7437

Last
0.7360 ***
0.7340 ***
0.7310 ***

 

EUR/JPY Intraday: the bias remains bullish.

Pivot: 119.00

Our preference: long positions above 119.00 with targets at 120.20 & 120.80 in extension.

Alternative scenario: below 119.00 look for further downside with 118.45 & 117.70 as targets.

Comment: the RSI lacks downward momentum.

Supports and resistances:
121.50 ***
120.80 **
120.20 ***
119.59

Last
119.00 ***
118.45 ***
117.70 ***

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 15/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …