Trang Chủ / Chiến lược / Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên mỹ ngày 29/11

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên mỹ ngày 29/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-forex

EUR/USD Intraday: under pressure.

Pivot: 1.0640

Our preference: short positions below 1.0640 with targets at 1.0560 & 1.0540 in extension.

Alternative scenario: above 1.0640 look for further upside with 1.0685 & 1.0715 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bearish.

Supports and resistances:
1.0715
1.0685
1.0640
1.0588

Last
1.0560
1.0540
1.0515

 

GBP/USD Intraday: continuation of the rebound.

Pivot: 1.2390

Our preference: long positions above 1.2390 with targets at 1.2490 & 1.2530 in extension.

Alternative scenario: below 1.2390 look for further downside with 1.2365 & 1.2330 as targets.

Comment: the RSI shows upside momentum.

Supports and resistances:
1.2575 **
1.2530 ***
1.2490 ***
1.2479

Last
1.2390 ***
1.2365 ***
1.2330 ***

 

USD/JPY Intraday: the bias remains bullish.

Pivot: 111.60

Our preference: long positions above 111.60 with targets at 113.25 & 113.90 in extension.

Alternative scenario: below 111.60 look for further downside with 111.30 & 110.75 as targets.

Comment: the RSI shows upside momentum.

Supports and resistances:
114.50
113.90
113.25
112.91

Last
111.60
111.30
110.75

 

AUD/USD Intraday: intraday support around 0.7445.

Pivot: 0.7445

Our preference: long positions above 0.7445 with targets at 0.7500 & 0.7535 in extension.

Alternative scenario: below 0.7445 look for further downside with 0.7425 & 0.7400 as targets.

Comment: a support base at 0.7445 has formed and has allowed for a temporary stabilisation.

Supports and resistances:
0.7555 ***
0.7535 ***
0.7500 ***
0.7453

Last
0.7445 ***
0.7425 ***
0.7400 ***

 

 

EUR/JPY Intraday: continuation of the rebound.

Pivot: 118.45

Our preference: long positions above 118.45 with targets at 119.60 & 120.20 in extension.

Alternative scenario: below 118.45 look for further downside with 118.10 & 117.65 as targets.

Comment: the RSI shows upside momentum.

Supports and resistances:
120.80 **
120.20 ***
119.60 ***
119.48

Last
118.45 ***
118.10 ***
117.65 ***

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Bản tin forex quan trọng cho trader

Tuần tới từ 19 đến 23-12-2016 bản tin forex có gì quan trọng

Những bản tin forex quan trọng trong tuần tới từ 19 đến 23-12-2016, mà những …