Trang Chủ / Chiến lược / Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 1/12
chiến lược giao dịch vàng

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 1/12

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chiến lược giao dịch vàng
Gold spot Intraday: bullish bias above 1170.00.

Pivot: 1170.00

Our preference: long positions above 1170.00 with targets at 1198.00 & 1208.00 in extension.

Alternative scenario: below 1170.00 look for further downside with 1160.00 & 1150.00 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bullish.

Supports and resistances:
1215.00
1208.00
1198.00
1173.00

Last
1170.00
1160.00
1150.00

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central [phiên mỹ] ngày 15/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …