Trang Chủ / Chiến lược giao dịch / Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 25/11

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 25/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-vang

Gold spot Intraday: under pressure.

Pivot: 1196.00

Our preference: short positions below 1196.00 with targets at 1171.00 & 1166.00 in extension.

Alternative scenario: above 1196.00 look for further upside with 1202.70 & 1215.00 as targets.

Comment: the RSI is capped by a declining trend line.

Supports and resistances:
1215.00
1202.70
1196.00
1182.47

Last
1171.00
1166.00
1158.00

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 15/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …