Trang Chủ / Chiến lược giao dịch / Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 28/11

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 28/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-vang

 

Gold spot Intraday: further advance.

Pivot: 1171.00

Our preference: long positions above 1171.00 with targets at 1196.00 & 1202.70 in extension.

Alternative scenario: below 1171.00 look for further downside with 1166.00 & 1158.00 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bullish.

Supports and resistances:
1215.00
1202.70
1196.00
1186.74

Last
1171.00
1166.00
1158.00

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central [phiên mỹ] ngày 15/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …