Trang Chủ / Chiến lược / Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 30/11
chien-luoc-giao-dich-vang

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 30/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-vang
Gold spot Intraday: under pressure.

Pivot: 1196.00

Our preference: short positions below 1196.00 with targets at 1178.00 & 1171.00 in extension.

Alternative scenario: above 1196.00 look for further upside with 1203.00 & 1208.00 as targets.

Comment: the RSI lacks upward momentum.

Supports and resistances:
1208.00
1203.00
1196.00
1190.55

Last
1178.00
1171.00
1160.00

Tham gia bình luận

Check Also

chien-luoc-trading-central

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

chien-luoc-giao-dich-vang

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central [phiên mỹ] ngày 15/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *