Trang Chủ / Chiến lược giao dịch / Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên mỹ ngày 24/11
chiến lược giao dịch vàng

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên mỹ ngày 24/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chiến lược giao dịch vàng

Gold spot Intraday: the downside prevails.

Pivot: 1196.00

Our preference: short @ 1183.00 with targets @ 1171.00 & 1166.00 in extension.

Alternative scenario: above 1196.00 look for further upside with 1202.70 & 1215.00 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bearish.

Supports and resistances:
1215.00
1202.70
1196.00
1187.68

Last
1171.00
1166.00
1158.00

 

Chiên lược giao dich forex của Trading Central phiên mỹ ngày 24/11

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central [phiên mỹ] ngày 15/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …