Trang Chủ / Chiến lược giao dịch / Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên mỹ ngày 28/11

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên mỹ ngày 28/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-vang
Gold spot Intraday: further upside.

Pivot: 1184.25

Our preference: long @ 1195.98 with targets @ 1202.70 & 1209.00 in extension.

Alternative scenario: below 1184.25 look for further downside with 1178.70 & 1171.00 as targets.

Comment: the RSI is mixed to bullish.

Supports and resistances:
1215.00
1209.00
1202.70
1194.30

Last
1184.25
1178.70
1171.00

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central [phiên mỹ] ngày 15/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …