Trang Chủ / Chiến lược / Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên mỹ ngày 29/11

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên mỹ ngày 29/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

chien-luoc-giao-dich-vang
Gold spot Intraday: turning down.

Pivot: 1188.00

Our preference: short @ 1182.80 with targets @ 1178.00 & 1171.00 in extension.

Alternative scenario: above 1188.00 look for further upside with 1195.00 & 1197.00 as targets.

Comment: the break below 1188.00 is a negative signal that has opened a path to 1178.00.

Supports and resistances:
1197.00
1195.00
1188.00
1182.85

Last
1178.00
1171.00
1165.00

Tham gia bình luận

Check Also

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central ngày 29/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central [phiên mỹ] ngày 15/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu …