Trang Chủ / Giới thiệu Yutaka & Finagold

Giới thiệu Yutaka & Finagold

Forex-world-FI-1908

  1. GIỚI THIỆU YUTAKA
  • TẬP ĐOÀN  YUTAKA SHOJI 
  • Ngày thành lập:  27/01/1957.
  • Số vốn: 1.722 tỷ Yên
  • Trụ sở:  Nhật Bản
  • Số lượng nhân viên: 400 nhân viên
  • Giấy phép đăng ký tại Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo  (TOCOM-Tokyo Commodity Exchange)  https://www.tocom.or.jp/member/index.html
  • Giấy phép đăng kí tại FSA ytk
  • Giá cổ phiếu niêm yết tại sàn chứng khoán Tokyo: 528 JP¥