Trang Chủ / Chiến lược giao dịch / [phiên mỹ] Trading Central – Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ chính ngày 16/11/2016
chiến lược giao dịch forex

[phiên mỹ] Trading Central – Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ chính ngày 16/11/2016

EUR/USD Intraday: capped by a negative trend line.

Pivot: 1.0770

Our preference: short positions below 1.0770 with targets at 1.0670 & 1.0595 in extension.

Alternative scenario: above 1.0770 look for further upside with 1.0820 & 1.0865 as targets.

Comment: the RSI shows downside momentum.

Supports and resistances:
1.0865
1.0820
1.0770
1.0711

Last
1.0670
1.0595
1.0530

 

GBP/USD Intraday: key resistance at 1.2515.

Pivot: 1.2515

Our preference: short positions below 1.2515 with targets at 1.2380 & 1.2355 in extension.

Alternative scenario: above 1.2515 look for further upside with 1.2570 & 1.2615 as targets.

Comment: as long as the resistance at 1.2515 is not surpassed, the risk of the break below 1.2380 remains high.

Supports and resistances:
1.2615 **
1.2570 ***
1.2515 ***
1.2452

Last
1.2380 ***
1.2355 ***
1.2320 **

 

USD/JPY Intraday: supported by a rising trend line.

Pivot: 108.35

Our preference: long positions above 108.35 with targets at 109.85 & 110.60 in extension.

Alternative scenario: below 108.35 look for further downside with 107.70 & 106.90 as targets.

Comment: the RSI lacks downward momentum.

Supports and resistances:
111.45
110.60
109.85
109.19

Last
108.35
107.70
106.90

Tham gia bình luận

Check Also

Ông Biden công bố 6 vị trí nội các

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã công bố 6 nhân vật đầu tiên trong …

Chính quyền Trump chấp nhận chuyển giao quyền lực cho Biden

Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công gửi thư cho ứng viên Joe Biden, cho …