Trang Chủ / Tag Archives: chiến lược forex

Tag Archives: chiến lược forex

Tuần tới từ 19 đến 23-12-2016 bản tin forex có gì quan trọng

Bản tin forex quan trọng cho trader

Những bản tin forex quan trọng trong tuần tới từ 19 đến 23-12-2016, mà những nhà đầu tư forex cần quan tâm theo dõi để có thể có những chiến lược kinh doanh forex hiệu quả. 16h ngày 19-12-2106: EU có bản tin quan trọng (German Info Business Climate)  – Thông tin môi trường kinh doanh của Đức, thông tin dựa trên các số liệu  tổng hợp từ các nhà sản xuất, xây dựng, buôn bán và bán lẻ. 7h:30 ngày …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 9/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: under pressure. Pivot: 1.0635 Our preference: short positions below 1.0635 with targets at 1.0570 & 1.0535 in extension. Alternative scenario: above 1.0635 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 8/12/2016

chiến lược giao dịch forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: the bias remains bullish. Pivot: 1.0735 Our preference: long positions above 1.0735 with targets at 1.0795 & 1.0820 in extension. Alternative scenario: below 1.0735 look …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 7/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: under pressure. Pivot: 1.0750 Our preference: short positions below 1.0750 with targets at 1.0685 & 1.0630 in extension. Alternative scenario: above 1.0750 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 6/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: further advance. Pivot: 1.0685 Our preference: long positions above 1.0685 with targets at 1.0800 & 1.0845 in extension. Alternative scenario: below 1.0685 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 5/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. USD/JPY Intraday: under pressure. Pivot: 114.20 Our preference: short positions below 114.20 with targets at 112.55 & 112.10 in extension. Alternative scenario: above 114.20 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 2/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: watch 1.0685. Pivot: 1.0615 Our preference: long positions above 1.0615 with targets at 1.0685 & 1.0715 in extension. Alternative scenario: below 1.0615 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên Mỹ ngày 1/12/2016

chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ 01-12-2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: key resistance at 1.0635. Pivot: 1.0635 Our preference: short positions below 1.0635 with targets at 1.0585 & 1.0560 in extension. Alternative scenario: above 1.0635 look …

Read More »

Chiến lược giao dịch vàng của Trading Central phiên Mỹ ngày 1/12

Chiến lược giao dịch vàng

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. Gold spot Intraday: the downside prevails. Pivot: 1182.00 Our preference: short positions below 1182.00 with targets at 1155.00 & 1148.00 in extension. Alternative scenario: above 1182.00 look …

Read More »