Trang Chủ / Tag Archives: chiến lược giao dịch cập ngoại tệ chính

Tag Archives: chiến lược giao dịch cập ngoại tệ chính

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 8/12/2016

chiến lược giao dịch forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: the bias remains bullish. Pivot: 1.0735 Our preference: long positions above 1.0735 with targets at 1.0795 & 1.0820 in extension. Alternative scenario: below 1.0735 look …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 6/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: further advance. Pivot: 1.0685 Our preference: long positions above 1.0685 with targets at 1.0800 & 1.0845 in extension. Alternative scenario: below 1.0685 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 5/12/2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. USD/JPY Intraday: under pressure. Pivot: 114.20 Our preference: short positions below 114.20 with targets at 112.55 & 112.10 in extension. Alternative scenario: above 114.20 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch cặp EURUSD ngày 2/12/2016

Xu hướng chính trong ngày giảm Pivot: 1.0638 Cản trên: 1.0684; 1.0707; 1.0746 Cản dưới: 1.0638; 1.0615; 1.0576 Chiến lược giao dịch: Sell quanh giá: 1.0680 – 1.0690; cắt lỗ nếu vược 1.0720, chốt lời: 1.0640   Chiến lược mang tính chất tham khảo. Vì hôm nay có tin mạnh NF (Non-Farm Employment Change: 8h30 PM) nên thoát chiến lược trước khi tin ra vài chục phút.   Tác giả: Hoàng Nam

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên Mỹ ngày 1/12/2016

chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ 01-12-2016

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: key resistance at 1.0635. Pivot: 1.0635 Our preference: short positions below 1.0635 with targets at 1.0585 & 1.0560 in extension. Alternative scenario: above 1.0635 look …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 1/12

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: look for 1.0560. Pivot: 1.0635 Our preference: short positions below 1.0635 with targets at 1.0560 & 1.0530 in extension. Alternative scenario: above 1.0635 look for …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên mỹ ngày 30/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: turning down. Pivot: 1.0670 Our preference: short positions below 1.0670 with targets at 1.0560 & 1.0540 in extension. Alternative scenario: above 1.0670 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên mỹ ngày 29/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: under pressure. Pivot: 1.0640 Our preference: short positions below 1.0640 with targets at 1.0560 & 1.0540 in extension. Alternative scenario: above 1.0640 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central phiên mỹ ngày 25/11

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: turning down. Pivot: 1.0685 Our preference: short positions below 1.0685 with targets at 1.0570 & 1.0540 in extension. Alternative scenario: above 1.0685 look for further …

Read More »

Chiến lược giao dịch forex của Trading Central ngày 28/11

chiến lược forex

Trading Central là một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu Châu Âu. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng. EUR/USD Intraday: towards 1.0660. Pivot: 1.0580 Our preference: long positions above 1.0580 with targets at 1.0660 & 1.0715 in extension. Alternative scenario: below 1.0580 look for further …

Read More »